how much technical knowledge do i need to sell the security system to become a seller of cctv cameras and security systems?

در فروش سیستم های امنیتی شما در حوزه ۳ مشتری می توانید کار کنید:
افرادی که در حوزه سیستم های امنیتی کار می کنند ، در بخش بازاریابی و فروش با ۳ دسته از مشتریان در ارتباط هستند.

دسته اول ، مشتریان خصوصی در خرید دوربین مداربسته
دسته اول مشتریان بخش خصوصی هستند که برای منزلشان ، فروشگاه آن ها یا کارخانه خود می خواهند از سیستم های امنیتی استفاده کنند.

دسته دوم ، مشتریان بخش دولتی
دسته دوم مشتریان بخش دولتی هستند که در واقع این ها برای سازمان های دولتی خود می خواهند سیستم هایِ امنیتی طراحی و اجرا کنند.

دسته سوم ، عمده فروشی
دسته سوم عمده فروشی در حوزه سیستم های امنیتی است.

برای فروش سیستم های امنیتی چقدر دانش فنی نیاز داریم؟

شما اول به عنوان فروشنده دوربین های مداربسته باید مشخص کنید که در کدام حوزه از این مشتریان می خواهید که ورود کنید. متناسب با این گروه از مشتریان باید دانش فنی خود را افزایش دهید.
قانون مشتری + ۱
ما یک قانونی در حوزه دانش فنی فروش سیستم امنیتی داریم که به قانون مشتری به اضافه یک معروف است.

یعنی شما که می خواهید به عنوان یک مشتری به یک خریدار سیتم های امنیتی را بفروشید ، باید دانش فنی شما یک سطح از دانش فنی مشتری بالاتر باشد.

یعنی اگر مشتری بخش خصوصی دارید که می خواهید به او کالا بفروشید یا به یک نفر برای منزل مسکونی می خواهید دوربین بفروشید ، این مشتری قطعا در حوزه سیستم های امنیتی دانش بسیار کمی دارد و شما اگر از آن شخص مقدار کمی دانش بیشتری داشته باشید ، می توانید در فروش موفق باشید.

عمده فروشی سیستم های امنیتی
اگر می خواهید وارد حوزه عمده فروشی سیستم های امنیتی شوید ، و به کسانی محصولاتتان را بفروشید که چندین سال است در این حوزه کار می کنند و دانش فنی بسیار بالایی دارند و سوالات تخصصی زیادی می پرسند و همچنین آپشن و نکات فنی خیلی دقیقی را در انتخاب سیستم های امنیتی مد نظر می گیرند ، شما باید دانش فنی خیلی بالاتری را داشته باشد و از آن همکاری که ۱۰ سال است دارد دوربین های مداربسته را می فروشد یک سطح دانش شما بالاتر باشد.

پس شمایی که می خواهید فروشنده دوربین های مدار بسته بشوید ، اول گروه مشتریان را انتخاب کنید و بعد دانش فنی خود را یک سطح از متوسطمشتری بالاتر ببرید و بعد از این اقدام به فروش کنید.
با تشکر از cctvgram

Electrogostar
ارسال دیدگاه